Порядок надання допомоги по частковому безробіттю

0
233
views

Іванівська районна філія Херсонського обласного центру зайнятості інформує, що відповідно до частини восьмої статті 47 закону України «Про зайнятість населення» Постановою від 03 лютого 2021 року №74 Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання допомоги по частковому безробіттю. Порядком визначено механізм надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченого законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням(скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

 Зупинення (скорочення) виробництва – зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, на дільниці (структурний підрозділ підприємства, в якому здійснюється виробництво певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких рівень скорочення тривалості робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць. Зупинення (скорочення) виробництва та скорочення тривалості робочого часу працівників є вимушеними, оскільки вжито всіх вичерпних заходів запобігання їм, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та спільного представницького органу, утвореного первинними профспілковими організаціями на засадах пропорційного представництва, а за відсутності такого органу – виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), що об’єднує більшість працівників такого роботодавця, або є вимушеними на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Допомога по частковому безробіттю надається центром зайнятості працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу, передбаченої законодавством, у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.

 Кошти Фонду для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю надаються роботодавцям, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції, незалежно від їх форми власності, організаційно-правової форми та підпорядкування.

 Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, що звернувся за отриманням допомоги по частковому безробіттю, за яких такий роботодавець протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, сплатив

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та рівень скорочення тривалості робочого часу яких становить 50 і більше відсотків на місяць.

Право на допомогу по частковому безробіттю на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, мають усі застраховані особи, з якими роботодавець оформив трудові відносини.

Допомога по частковому безробіттю не надається у разі, коли:

1) зупинення (скорочення) виробництва має сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;

2) є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах;

3) працівник:

письмово відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем (тижнем);

працює на підприємстві за сумісництвом;

проходить альтернативну (невійськову) службу;

отримує оплату часу простою, а також у разі освоєння нового виробництва (продукції) відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України;

залучений до профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків, передбачених статтею 7-1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття ”.

Про можливе зупинення (скорочення) виробництва роботодавець повідомляє центру зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності не пізніше дати початку зупинення (скорочення) виробництва письмово за формою та у строки, що визначені відповідно до абзацу шостого частини першої статті 47 Закону України “Про зайнятість населення».

Центр зайнятості контролює використання коштів, що перераховуються роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 30 календарних днів після останньої виплати такої допомоги працівникам та має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, зокрема в письмовій формі.

За більш детальною інформацією просимо звертатися до Іванівської районної філії Херсонського обласного центру зайнятості за адресою: смт Іванівка, вул. Іванівська, 34-А, або  за телефонами (015531) 3 11 77, 3 11 81.